Menu
Tổng quan

26 tầng: 22 căn /1 sàn

Tổng số căn: 550 căn

4 thang máy, 2 thang bộ

1 hầm để xe

Diện tích toà tầng 1: 1.650m2

Diện tích tầng điển hình: 1.587m2

Chiều cao tầng 1: 4,4m

Chiều cao tầng 2 trở lên: 3,2m

Tâm điểm thành phố

Tòa căn hộ S1.08-S1.09