Menu

all-star club

#
Danh sách chiến binh Sales xuất sắc
#
Võ Thị Hoa
Bighomes
#
Nguyễn Tự Phúc
NOVAHOMES
#
Vi Thị Thu Trang
Bighomes
#
Nguyễn Thị Cảnh
Bighomes
#
Trương Vũ Đài Trang
Bighomes
#
Nguyễn Ngọc Tuấn
Bighomes
#
Đoàn Thị Hoa Lý
Bighomes
#
Thạch Quốc Việt
Bighomes
#
Phùng Hữu Đại
Bighomes
#
Nguyễn Thu Hiền
ĐXMB
#
Đàm Thị Tuyến
ĐXMB
#
Mai Thị Hiền
ĐXMB
#
Cao Thị Minh Nguyệt
ĐXMB
#
Vũ Ngọc Mỹ
ĐXMB
#
Vũ Đường Trường
ĐXMB
#
Văn Đình Trường
ĐXMB
#
Lê Thị Hằng
ĐXMB
#
Nguyễn Thị Bích Ngọc
ĐXMB
#
Trần Đức Tuấn
ĐXMB
#
Nguyễn Thị Thu
MDLAND
#
Vũ Đình Phong
MDLAND
#
Trần Văn Tùng
MDLand
#
Phạm Hữu Huy
MDLand
#
Trần Thị Kim Dung
MDLand
#
Đỗ Tuấn
MDLand
#
Lê Văn Cương
MDLand
#
Nguyễn Ngọc Anh
MDLand
#
Nguyễn Thị Thùy Linh
MDLand
#
Đặng Thị Kim Liên
MDLand
#
Đỗ Ngọc Hoàng
Newstarland
#
Phạm Văn Phú
Newstarland
#
Nguyễn Văn Mười
Newstarland
#
Nguyễn Quốc Đạt
Newstarland
#
Trần Tiến Thành
Newstarland
#
Nguyễn Văn Sơn
Newstarland
#
Bùi Công Nên
Newstarland
#
Lê Văn Minh
Newstarland
#
Nguyễn Tự Phúc
NOVAHOMES
#
Phạm Minh Thùy
Novahomes
#
Nguyễn Tất Nhật
Novahomes
#
Nguyễn Hoàng Việt
Novahomes
#
Lê Quí Đôn
Novahomes
#
Hoàng Minh Đức
Novahomes
#
Nguyễn Đức Hiếu
Novahomes
#
Nguyễn Thị Hương Giang
Novahomes
#
Bùi Viết Thanh
Novahomes
#
Nguyễn Văn Thái
Novahomes
#
Nguyễn Thanh Tùng
Phúc Lộc
#
Nguyễn Hồng Liên
Phúc Lộc
#
Nguyễn Minh Công
Phúc Lộc
#
Trần Quốc Đạt
Phúc Lộc
#
Trịnh Thị Lệ Huỳnh
Phúc Lộc
#
Nguyễn Công Hòa
Phúc Lộc
#
Lương Văn Yên
Phúc Lộc
#
Lê Thị Thuận
Phúc Lộc
#
Đào Thị Định
Queenland
#
Bùi Hoàng Việt
Queenland
#
Hà Văn Thơ
Queenland
#
Trương Tuấn Vũ
Queenland
#
Lâm Văn Hùng
Queenland
#
Đồng Việt Phong
Queenland
#
Phan Thanh Huyền
Queenland
#
Trần Quốc Cường
Queenland
#
Nguyễn Thị Thanh Trang
Queenland
#
Kiều Thị Nga
Queenland
#
Bùi Minh Quang
Southerhomes
#
Lê Văn Dương
Southerhomes
#
Lê Minh Giang
Southerhomes
#
Nguyễn Thị Mai Duyên
Southerhomes
#
Trần Hữu Chiến
Southerhomes
#
Lê Anh Xuân
Southerhomes
#
Trần Ngọc Tuyến
Thanglonghomes
#
Phạm Hồng Phong
Thanglonghomes
#
Khúc Ngọc Long
ThangLongHomes
#
Chu Quí Nhân
Tân Thời Đại
#
Lê Xuân Thuận
Tân Thời Đại
#
Lưu Xuân Hoàn
Tân Thời Đại
#
Vũ Văn Hiến
Tân Thời Đại
#
Đào Văn Nam
Tân Thời Đại
#
Đào Duy Hiếu
Tân Thời Đại
#
Bùi Bằng Nguyên
Tân Thời Đại
#
Phí Minh Thành
Tân Thời Đại
#
Đinh Văn Tuấn
Tân Thời Đại
#
Nguyễn Thị Thanh
Tân Thời Đại
#
Lường Thị Mai Hương
VHS
#
Tạ Văn Tuân
VHS
#
Hoàng Khắc Diệp
VHS
#
Nguyễn Danh Nhân
VHS
#
Lê Đức Thắng
VHS
#
Phạm Hùng Cường
VHS
#
Nguyễn Văn Trường
VHS
#
Phạm Công Thuận
VHS
#
Nguyễn Đình Tú
VHS
#
Vũ Ngọc Đài
VHS
#
Lâm Minh Hoàng
Vietstarland
#
Lương Thị Thu Hương
Vietstarland
#
Khuất Tiến Thành
Vietstarland
#
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Vietstarland
#
Phùng Công Thắng
Vietstarland
#
Hồ Anh Tuấn
Vietstarland
#
Nguyễn Thị Hương Sen
Vietstarland
#
Nguyễn Văn Đức
Vietstarland
#
Đỗ Tường Duy
Vietstarland
#
Phạm Sỹ Tiến
Tân Kiến
#
Đỗ Thị Tú
Tân Kiến
#
Nguyễn Thị Ly
Tân Kiến
#
Nguyễn Xuân Bách
Tân Kiến
#
Phan Thị Hồng
Tân Kiến
#
Trần Văn Phưởng
Tân Kiến
#
Trần Văn Thái
Tân Kiến
#
Phạm Thu Nga
Tân Kiến
#
Đỗ Minh Hiếu
Tân Kiến
#
Lê Thị Lương
TGBĐS
#
Nguyễn Thị Trang Nhung
TGBĐS
#
Phạm Minh Trường
TGBĐS
#
Cao Việt Thắng
TGBĐS
#
Nguyễn Thị Thảo
TGBĐS
#
Phan Thị Xa
TGBĐS
#
Thái Hồng Sinh
TGBĐS
#
Vũ Quốc Việt
TGBĐS
#
Ngô Quyết Thắng
TGBĐS
#
Phạm Thị Thanh
TGBĐS
Bảng xếp hạng sales
1
#

Trần Thị Kim Dung

MDLand

240 căn đã bán

2
#

Phạm Hữu Huy

MDLand

220 căn đã bán

3
#

Đỗ Ngọc Hoàng

Newstarland

215 căn đã bán

4
#

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bighomes

145 căn đã bán

5
#

Nguyễn Văn Mười

Newstarland

138 căn đã bán

6
#

Phạm Văn Phú

Newstarland

132 căn đã bán

7
#

Võ Thị Hoa

Bighomes

103 căn đã bán

8
#

Nguyễn Thị Thu

MDLAND

100 căn đã bán

9
#

Nguyễn Ngọc Anh

MDLand

92 căn đã bán

10
#

Nguyễn Quốc Đạt

Newstarland

80 căn đã bán

11
#

Lê Văn Cương

MDLand

80 căn đã bán

12
#

Nguyễn Thị Cảnh

Bighomes

78 căn đã bán

13
#

Trần Tiến Thành

Newstarland

70 căn đã bán

14
#

Trương Vũ Đài Trang

Bighomes

70 căn đã bán

15
#

Vũ Đình Phong

MDLAND

70 căn đã bán

16
#

Nguyễn Văn Sơn

Newstarland

60 căn đã bán

17
#

Nguyễn Thu Hiền

ĐXMB

52 căn đã bán

18
#

Bùi Công Nên

Newstarland

50 căn đã bán

19
#

Trần Văn Tùng

MDLand

50 căn đã bán

20
#

Đỗ Tuấn

MDLand

50 căn đã bán

21
#

Phạm Minh Thùy

Novahomes

49 căn đã bán

22
#

Nguyễn Thị Thùy Linh

MDLand

48 căn đã bán

23
#

Vi Thị Thu Trang

Bighomes

45 căn đã bán

24
#

Nguyễn Tất Nhật

Novahomes

44 căn đã bán

25
#

Nguyễn Tự Phúc

NOVAHOMES

36 căn đã bán

26
#

Lê Văn Minh

Newstarland

30 căn đã bán

27
#

Đàm Thị Tuyến

ĐXMB

30 căn đã bán

28
#

Vũ Đường Trường

ĐXMB

30 căn đã bán

29
#

Lê Thị Hằng

ĐXMB

30 căn đã bán

30
#

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐXMB

30 căn đã bán

31
#

Đặng Thị Kim Liên

MDLand

30 căn đã bán

32
#

Mai Thị Hiền

ĐXMB

28 căn đã bán

33
#

Vũ Ngọc Mỹ

ĐXMB

28 căn đã bán

34
#

Trần Đức Tuấn

ĐXMB

26 căn đã bán

35
#

Thạch Quốc Việt

Bighomes

25 căn đã bán

36
#

Cao Thị Minh Nguyệt

ĐXMB

22 căn đã bán

37
#

Đoàn Thị Hoa Lý

Bighomes

15 căn đã bán

38
#

Phùng Hữu Đại

Bighomes

12 căn đã bán

39
#

Văn Đình Trường

ĐXMB

9 căn đã bán

Chào đón bước chân khám phá

“Thành phố Biển hồ phiên bản Thông Minh”

ngay hôm nay!!!
Loại hình bất động sản bạn quan tâm:

Bạn có yêu cầu gì tới Vinhomes Ocean Park hay không?